top of page
  • Writer's picturehilde

Play your part

Updated: Dec 4, 2023

(Dutch below)


At times, I struggle with human passivity, a trait I recognize within myself too. There's a noticeable lack of curiosity and involvement and a reluctance to question. While the adage "Live and let live" holds true to an extent, its flip side reveals disinterest and complacency. "As long as my own skin is safe." Yet, amid these sentiments, much goes wrong, suffering persists, and society's trajectory prompts me to question: Really? Is this what we truly desire?


In a recent interview, a politician with opposing views to my own, offered an important message: "Get involved." In essence: Reject indifference.


Your perspective matters, your voice counts. Balancing engagement amid a myriad of issues is challenging, but being involved doesn't always necessitate battling the old or proving worth in the eyes of a troubled society. It can mean building towards a new world or working on your own foundation to be able to give and serve. Simplify the complexity; get involved in your unique way, and unveil the value of your contribution. This, I believe, holds immense potential for heightened fulfillment, meaning, and empowerment in our lives.


-----


Wees verschillig


Soms heb ik moeite met de makheid van de mens, de makheid die ik natuurlijk ook herken in mezelf. Ik zie gebrek aan nieuwsgierigheid, aan het stellen van vragen, gebrek aan betrokkenheid. Het Nederlandse adagium “Leven en laten leven” – Ja, eens, tot op zekere hoogte. Maar de keerzijde is desinteresse en gemakzucht. “Zolang mijn eigen hachje maar veilig is”. En ondertussen gaat er een hoop mis; is er een hoop leed; en gaat de samenleving in een sneltreinvaart een richting op waarvan ik denk: Really? Willen we dit nu echt met zijn allen?


Recent was er een interview met een politica wiens gedachtegoed ver van mijn afstaat, maar haar antwoord op de vraag “Wat zou je mensen willen meegeven?” vond ik wel mooi. Ze zei: “Bemoei je ermee.”


Oftewel: Wees niet onverschillig. Jouw visie is belangrijk, jouw stem doet ertoe. En ja, dat is balanceren. Want er is zoveel om je om te bekommeren, dat de neiging al snel is om je maar helemaal niet meer te bekommeren. Maar verschilligheid betekent niet altijd vechten tegen ’t oude of dat je je nuttig maakt in de ogen van onze verziekte maatschappij. Het kan ook betekenen: bouwen aan de nieuwe wereld, of bouwen aan je eigen fundament en van daaruit liefde verspreiden in je directe omgeving. We maken het vaak onnodig complex, maar wees verschillig op jouw eigen unieke manier, en ontdek de waarde van jouw bijdrage.


Ik geloof dat daarin een enorm potentieel verscholen ligt voor meer voldoening, zingeving, kracht en hoop.


5 views0 comments
bottom of page