top of page

Reawakening what lay dormant: How the Environment Shapes Your Personality

Updated: Oct 24, 2023

[Read the article in Dutch below]

Two years ago, I took a completely different turn in my life: transitioning from the structured routine of a government project manager in the Netherlands to an unbound, nomadic existence across Europe. This shift marked a profound change, reshaping my understanding of self and environment.


One of the things I discovered is how aspects of yourself that you previously didn't need, or knew you possessed, can awaken due to a change in environment and lifestyle. Conversely, parts of you that no longer serve a purpose in a new situation can slumber, without active effort. Let me explain this with a personal example.


For the past two years, I lived without a schedule, without extensive planning and without being tied to one activity or place for long periods of time. I let myself be carried by the wind, and found myself in the most idyllic spots in nature with ample time for introspection. Being in nature and away from distraction, the connection with my heart expanded significantly. As well as a connection to something greater, fundamental and all-encompassing, deepened. I've had countless experiences of unity, and I am incredibly grateful for that. Now that I'm back in the Netherlands, I've hardly had these experiences anymore, and I notice the distance to my heart increasing. It clearly has to do with the lack of pure, wild nature, showing the strong correlation between environments and being in touch with certain aspects of yourself that are otherwise asleep.


One personality trait I completely lost during these two years of travel, is my organisational ability. Because I chose to live so planlessly, that quality became dormant. It was only when I returned to the Netherlands, I began to notice how my personality traits changed. I noticed I forgot important appointments, and constantly felt like I was lagging behind. After a rejection for a dream job, where I was told I seemed to lack organizational skills, I was completely taken aback. Who, me? Me, who was always been valued for my organizational talent, wouldn't have it anymore? I had to engage in self-reflection to realize that this skill had indeed completely dulled.


So, it was clear that things had to change. I dusted off my agenda, started planning my weeks more consciously, and began working with to-do lists. Each morning I check in to see what the day brings, and each week I reflect back at how the week went. It's incredible how quickly my organisational abilities have reawakened. Also the search for a job has rekindled my proactive attitude and appetite for intellectual exchange. When I just arrived back in the Netherlands, it felt like I had to turn on a long-unused engine, to start with job applications. Fast forward 2 months, I effortlessly write a letter every day, follow up with phone calls, and ensure I incorporate enough activities into my life that make me feel energised. The part of Hilde that is valuable for the job market is back ;-). And honestly, it feels pretty good.


Do you recognize how a change in environment can bring out or rekindle different aspects of your personality? What parts of you might be laying dormant, waiting to be activated by different life choices? And vice versa, what personality traits tend to fade away when you find yourself in a completely different environment? It illustrates the dynamics of your personality and how it is shaped by the environment.


The ability to shape our environment is limited on a macro level. We can move to places that nourish us, engage in work that fulfills us, and surround ourselves with people who bring out the best in us, yes. But within the Netherlands, I cannot change the nature of this country. I will seldom find true tranquility and genuine wilderness, and I cannot change a society that is hurried and driven by the excesses of capitalism. Sometimes the choices we can make are limited, complex, and life-altering if we truly wish to find/create an environment that serves our highest self. At least for now, I haven't completely found my ideal environment... to be continued.


Glancing over the sea at sunrise

Dutch article:


Ontwaken van wat slaapt: De Invloed van de Omgeving op je Persoonlijkheid


Twee jaar geleden heb ik een totaal andere afslag genomen in mijn leven: van interim projectmanager binnen de Rijksoverheid, waarbij ik leefde binnen het gestructureerde 9 tot 5 ritme, naar een meer ongebonden, nomadische levensstijl op veel verschillende plekken in Europa. Deze verschuiving hervormde mijn begrip van mezelf in relatie tot mijn omgeving.


Eén van de dingen die ik heb ik ontdekt is hoe delen van jezelf die je eerder niet nodig had, óf simpelweg niet aangeraakt werden, kunnen ontwaken door de verandering van omgeving en levensstijl. En daarbij gebeurt dus ook het tegenovergestelde: dat delen van jou die je in de nieuwe situatie niet meer dienen/nodig hebt, kunnen inslapen. Zónder dat je daar actieve moeite voor hoeft doen. Laat het me uitleggen met een persoonlijk voorbeeld.

De afgelopen 2 jaar heb ik geleefd zonder agenda, zonder vooruit plannen en zonder me lang aan een plek of activiteit te binden. Ik liet me meevoeren door de wind. Ik kwam terecht op de meest idyllische plekjes in de natuur met alle tijd voor mijzelf en mijn binnenwereld. Wat hierdoor versterkt is ontwaakt is de connectie met mijn hart, maar juist ook met "de essentie" van de buitenwereld. Een contact met iets groters, iets wezenlijks en allesomvattends, dat zich moeilijk beschrijven laat. De hoeveelheid eenheidservaringen zijn niet op één hand te tellen. Ik ben ontzettend dankbaar voor deze enorme verdieping in mijzelf. Nu ik weer terug ben in Nederland, heb ik deze ervaringen nauwelijks meer gehad, en merk ik dat de afstand tot mijn hart is vergroot. Het gebrek aan tijd verbergen in pure, wilde natuur werkt dit voornamelijk in de hand.


Een ander voorbeeld (maar met omgekeerde consequentie): Een eigenschap die compleet was ingeslapen tijdens die 2 jaar reizen, was mijn organisatorisch vermogen. Doordat ik ervoor koos zo planloos te leven, was die kwaliteit letterlijk verdwenen. Met mijn terugkomst in Nederland en het proberen aan te brengen van structuur in mijn leven, begon ik dat te merken. Ik vergat belangrijke afspraken en had constant het gevoel achter de feiten aan te lopen. Toen na een sollicitatie voor een droomfunctie mij werd medegedeeld dat ik niet genoeg organisatorisch vermogen lijk te beschikken, was ik compleet van mijn apropos. Wie, ik? Ik die altijd werd gewaardeerd om mijn organisatietalent, zou dat niet (meer) hebben? Na enige zelfreflectie kon ik inderdaad concluderen dat die kwaliteit was ingeslapen.

Daar moest verandering in komen. Ik haalde mijn agenda van onder het stof, ben bewuster mijn weken gaan plannen, en werk weer met to-do-lijstjes. Elke ochtend check ik wat de dag brengt en elke week reflecteer ik op hoe de week is verlopen. Het is ongelofelijk hoe snel mijn organisatorisch vermogen weer tot leven is gekomen. Ook de zoektocht naar een baan heeft mijn proactieve houding en mijn honger naar intellectuele uitwisseling weer aangewakkerd. Toen ik net terugkwam in Nederland, voelde het alsof ik een lang niet gebruikte motor moest starten voor het schrijven van sollicitatiebrieven. Nu schrijf ik met gemak iedere dag een brief, bel ik na en zorg ik dat ik voldoende activiteiten inbouw, die me energie geven. Het deel van Hilde dat nuttig is voor de arbeidsmarkt, is terug ;-). En dat voelt eerlijk gezegd, best lekker.


Herken jij hoe de verandering van omgeving andere delen van je persoonlijkheid tot uiting laat komen? Welke delen of ervaringen liggen mogelijk in jou te slapen, die door een andere omgeving en levenskeuzes geactiveerd kunnen worden? En andersom, welke eigenschappen lijken te vervagen wanneer je jezelf in een compleet andere omgeving bevindt? Het laat de dynamiek zien van je persoonlijkheid en hoe deze mede gevormd wordt door de (impulsen van) de omgeving.


En op de omgeving, daar hebben we beperkte invloed op. We kunnen verhuizen naar plekken die ons voeden, ons bezighouden met zinvol werk en omringen met mensen die het beste in ons naar boven halen, dat wel. Maar binnen Nederland vind ik niet snel echte rust, echte wilde natuur of een niet gejaagde samenleving, die niet wordt voortgedreven door de uitwassen van het kapitalisme. Kortom, soms zijn de te nemen keuzes beperkt, complex en levensveranderend, willen we echt een omgeving vinden/creëren die ons hoogste zelf dient. Ik heb mijn ideale omgeving in ieder geval, nog niet helemaal gevonden... Wordt vervolgd...


© 2023, all rights reserved


0 comments

Comments


bottom of page